studialicencjackie.info

Filologia rosyjska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia rosyjska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Wrocławski 306
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 276
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 224
4 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 188
5 Uniwersytet Gdański 185
6 Uniwersytet Łódzki 169
7 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 155
8 Uniwersytet Rzeszowski 153
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 123
10 Uniwersytet Szczeciński 104
11 Uniwersytet w Białymstoku 87
12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 78
13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 56
14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 49
15 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 37
16 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 36
17 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 34
18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 31
19 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 31
20 Akademia Pomorska w Słupsku 28
21 Uniwersytet Opolski 19
22 Uniwersytet Zielonogórski 16
23 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 11
24 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 8

Polityka Prywatności