studialicencjackie.info

Ochrona dóbr kultury

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Ochrona dóbr kultury

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 114
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 113
3 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu 38
4 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 29
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8

Polityka Prywatności