studialicencjackie.info

Wychowanie fizyczne

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Wychowanie fizyczne

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1390
2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 987
3 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 881
4 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 789
5 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 773
6 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 695
7 Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie 668
8 Uniwersytet Rzeszowski 596
9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 398
10 Uniwersytet Szczeciński 344
11 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 327
12 Politechnika Opolska 283
13 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 280
14 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie 272
15 Uniwersytet Zielonogórski 266
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 203
17 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 180
18 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 178
19 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 165
20 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi 154
21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 149
22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 136
23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 120
24 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 118
25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 109
26 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 106
27 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 100
28 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 99
29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 98
30 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 87
31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 86
32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 84
33 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 82
34 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 78
35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 62
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 61
37 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 57

Polityka Prywatności