studialicencjackie.info

Praca socjalna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Praca socjalna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 378
2 Uniwersytet Rzeszowski 330
3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 314
4 Uniwersytet Wrocławski 295
5 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 266
6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 249
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 197
8 Uniwersytet Łódzki 196
9 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 184
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 176
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 173
12 Uniwersytet w Białymstoku 172
13 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 159
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 151
15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 149
16 Uniwersytet Zielonogórski 133
17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 132
18 Uniwersytet Gdański 131
19 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 129
20 Uniwersytet Warszawski 120
21 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 117
22 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 112
23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 109
24 Uniwersytet Szczeciński 108
25 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 99
26 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 95
27 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 93
28 Akademia Ignatianum w Krakowie 73
29 Uniwersytet Opolski 73
30 Akademia Pomorska w Słupsku 58
31 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 48
32 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach 47
33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 41
34 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 30
35 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 29
36 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 25
37 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 24
38 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 21
39 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 20
40 Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 20
41 Dolnośląska Szkoła Wyższa 19
42 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 19
43 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi 14
44 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 14
45 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 8
46 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 7

Polityka Prywatności