studialicencjackie.info

Filozofia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filozofia
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS
1 Uniwersytet Warszawski 415
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 292
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 215
4 Uniwersytet Gdański 156
5 Uniwersytet Wrocławski 151
6 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 144
7 Uniwersytet Łódzki 128
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 100
9 Akademia Ignatianum w Krakowie 73
10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 72
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 65
12 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 54
13 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 51
14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 48
15 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 44
16 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 39
17 Uniwersytet Rzeszowski 31
18 Uniwersytet Szczeciński 30
19 Uniwersytet w Białymstoku 19
20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 18
21 Uniwersytet Opolski 16
22 Uniwersytet Zielonogórski 14
23 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 11

Polityka Prywatności