studialicencjackie.info

Prawo w biznesie

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Prawo w biznesie

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 448
2 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 424
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 328
4 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 186
5 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 86
6 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 84
7 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 64
8 Akademia Polonijna w Częstochowie 17

Polityka Prywatności