studialicencjackie.info

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Rzeszowski 95
2 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 85
3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 76
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74
5 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 71
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 70
7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 66
8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 64
9 Akademia Pomorska w Słupsku 51
10 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 51
11 Akademia Sztuki w Szczecinie 50
12 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 48
13 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 47
14 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 45
15 Akademia Muzyczna w Krakowie 42
16 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 41
17 Uniwersytet Zielonogórski 35
18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 34
19 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 27
20 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 20
21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 6

Polityka Prywatności