studialicencjackie.info

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 135
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 128
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 92
4 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 28
5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 25

Polityka Prywatności