studialicencjackie.info

Historia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Historia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 559
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 513
3 Uniwersytet Warszawski 404
4 Uniwersytet Gdański 278
5 Uniwersytet Wrocławski 276
6 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 212
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 192
8 Uniwersytet Łódzki 168
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 159
10 Uniwersytet w Białymstoku 128
11 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 121
12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 119
13 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 113
14 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 104
15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 102
16 Uniwersytet Rzeszowski 98
17 Akademia Pomorska w Słupsku 73
18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 66
19 Uniwersytet Szczeciński 65
20 Uniwersytet Opolski 49
21 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 41
22 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 40
23 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 39
24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 32
25 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 27
26 Uniwersytet Zielonogórski 26
27 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 20
28 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 13

Polityka Prywatności