Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Filologia orientalna / Orientalistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia orientalna / Orientalistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 642
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 402


Przegląd uczelni
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polityka Prywatności