studialicencjackie.info

Filologia orientalna / Orientalistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia orientalna / Orientalistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 642
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 402

Polityka Prywatności