studialicencjackie.info

Biofizyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Biofizyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 138
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 113
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 30

Polityka Prywatności