studialicencjackie.info

Informatyka i ekonometria

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Informatyka i ekonometria

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 452
2 Uniwersytet Gdański 426
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 418
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 246
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 246
6 Uniwersytet Warszawski 143
7 Uniwersytet Łódzki 128
8 Uniwersytet Szczeciński 109
9 Uniwersytet w Białymstoku 65
10 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 62
11 Politechnika Gdańska 48
12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 38
13 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 37
14 Uniwersytet Zielonogórski 17
15 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 5
16 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 4

Polityka Prywatności