studialicencjackie.info

Filologia francuska / romańska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia francuska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Wrocławski 226
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 140
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 66
4 Politechnika Śląska 59
5 Uniwersytet w Białymstoku 45
6 Uniwersytet Zielonogórski 23Kierunek studiów: Filologia romańska
Poziom studiów: studia licencjackie
Ranking: uczelnie wg liczby studentów
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Warszawski 273
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 225
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 216
4 Uniwersytet Gdański 199
5 Uniwersytet Łódzki 197
6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 177
7 Uniwersytet Szczeciński 134
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 129
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 105
10 Uniwersytet Opolski 68
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 42
12 Uniwersytet Zielonogórski 25
13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 13
Polityka Prywatności