studialicencjackie.info

Fizyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Fizyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 312
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 171
3 Uniwersytet Wrocławski 138
4 Uniwersytet Śląski w Katowicach 55
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 51
6 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 43
7 Uniwersytet Gdański 38
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 30
9 Uniwersytet Łódzki 28
10 Uniwersytet w Białymstoku 27
11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 26
12 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 26
13 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 19
14 Uniwersytet Szczeciński 16
15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 8
16 Uniwersytet Zielonogórski 4
17 Politechnika Wrocławska 3
18 Uniwersytet Opolski 1

Polityka Prywatności