studialicencjackie.info

Chemia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Chemia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 768
2 Uniwersytet Warszawski 534
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 512
4 Uniwersytet Gdański 452
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 362
6 Uniwersytet Wrocławski 355
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 260
8 Uniwersytet Łódzki 213
9 Uniwersytet w Białymstoku 187
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 165
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 78
12 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 75
13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 65
14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 57
15 Uniwersytet Opolski 40
16 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 32
17 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 1

Polityka Prywatności