studialicencjackie.info

Archeologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku Archeologia
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 298
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 143
3 Uniwersytet Gdański 128
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 125
5 Uniwersytet Wrocławski 120
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 68
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 66
8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 56
9 Uniwersytet Łódzki 49
10 Uniwersytet Rzeszowski 41
11 Uniwersytet Szczeciński 34

Polityka Prywatności