studialicencjackie.info

Turystyka historyczna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Turystyka historyczna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 122
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 45
3 Uniwersytet Rzeszowski 42
4 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 36
5 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 24

Polityka Prywatności