studialicencjackie.info

Lingwistyka stosowana

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Lingwistyka stosowana

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 884
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 291
3 Uniwersytet Łódzki 280
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 56
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 18

Polityka Prywatności