studialicencjackie.info

Pedagogika specjalna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Pedagogika specjalna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1406
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 447
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 419
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 390
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 301
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 256
7 Uniwersytet Gdański 215
8 Uniwersytet Szczeciński 202
9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 201
10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 193
11 Dolnośląska Szkoła Wyższa 170
12 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 115
13 Uniwersytet Wrocławski 114
14 Tarnowska Szkoła Wyższa 59
15 Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu 50
16 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 45
17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 44
18 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 40
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 40
20 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 28
21 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 27
22 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 15
23 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 14

Polityka Prywatności