studialicencjackie.info

Filologia portugalska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia portugalska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 53
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 35

Polityka Prywatności