studialicencjackie.info

Filologia słowiańska / Slawistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia słowiańska / Slawistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 196
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 172
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 125
4 Uniwersytet Gdański 70
5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 69
6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 64
7 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 61
8 Uniwersytet Łódzki 49
9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 28
10 Uniwersytet Opolski 24

Polityka Prywatności