studialicencjackie.info

Religioznawstwo

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Religioznawstwo

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 128
2 Uniwersytet Gdański 59
3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 21
4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1

Polityka Prywatności