studialicencjackie.info

Politologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Politologia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 636
2 Uniwersytet Warszawski 382
3 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 282
4 Uniwersytet Śląski w Katowicach 251
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 243
6 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 237
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 209
8 Uniwersytet Wrocławski 202
9 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie 161
10 Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu 157
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 157
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 152
13 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 144
14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 122
15 Uniwersytet Gdański 116
16 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 109
17 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 105
18 Uniwersytet Łódzki 104
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 97
20 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 96
21 Uniwersytet Zielonogórski 91
22 Uniwersytet Rzeszowski 85
23 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 83
24 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 82
25 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 67
26 Akademia Ignatianum w Krakowie 54
27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 50
28 Uniwersytet Szczeciński 50
29 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 49
30 Uniwersytet Opolski 45
31 Politechnika Białostocka 45
32 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 41
33 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 37
34 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 36
35 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 35
36 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 31
37 Akademia Pomorska w Słupsku 31
38 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 23
39 Akademia Polonijna w Częstochowie 16
40 Wyższa Szkoła Biznesu-National - Louis University w Nowym Sączu 9

Polityka Prywatności