studialicencjackie.info

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 980
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 746
3 Uniwersytet Wrocławski 563
4 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 543
5 Uniwersytet Śląski w Katowicach 512
6 Uniwersytet Łódzki 443
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 392
8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 389
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 383
10 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 340
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 320
12 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 315
13 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 305
14 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa 293
15 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 277
16 Uniwersytet Szczeciński 261
17 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 257
18 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 236
19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 212
20 Dolnośląska Szkoła Wyższa 203
21 Uniwersytet Opolski 199
22 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 197
23 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 195
24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 192
25 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 186
26 Uniwersytet Gdański 157
27 Collegium Civitas w Warszawie 132
28 Politechnika Koszalińska 87
29 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 86
30 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 79
31 Akademia Ignatianum w Krakowie 69
32 Uniwersytet Zielonogórski 63
33 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 61
34 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 60
35 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 57
36 Uniwersytet Rzeszowski 53
37 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 49
38 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 32
39 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 32
40 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 23
41 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 16

Polityka Prywatności