studialicencjackie.info

Logopedia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Logopedia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Łódzki 215
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 193
3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 162
4 Uniwersytet Gdański 161
5 Uniwersytet Warszawski 136
6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 134
7 Warszawski Uniwersytet Medyczny 98
8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 88

Polityka Prywatności