studialicencjackie.info

Europeistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Europeistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 634
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 248
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 179
4 Politechnika Koszalińska 144
5 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 139
6 Politechnika Gdańska 109
7 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 103
8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 100
9 Uniwersytet Wrocławski 97
10 Politechnika Łódzka 91
11 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 91
12 Uniwersytet w Białymstoku 70
13 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 61
14 Uniwersytet Rzeszowski 54
15 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 28
16 Uniwersytet Łódzki 26
17 Sopocka Szkoła Wyższa 26
18 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 25
19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 23
20 Uniwersytet Warszawski 20
21 Uniwersytet Zielonogórski 17
22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15
23 Uniwersytet Szczeciński 9
24 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4
25 Uniwersytet Opolski 3

Polityka Prywatności