studialicencjackie.info

Polityka społeczna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Polityka społeczna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Łódzki 301
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 295
3 Uniwersytet Warszawski 189
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 155
5 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 21
6 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 12
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2

Polityka Prywatności