studialicencjackie.info

Filologia czeska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia czeska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Wrocławski 104
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 92
3 Uniwersytet Opolski 5

Polityka Prywatności