studialicencjackie.info

Kognitywistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Kognitywistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 176
2 Uniwersytet Szczeciński 168
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 153
4 Uniwersytet Warszawski 147
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 139
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 131
7 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 61
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 60

Polityka Prywatności