studialicencjackie.info

Filologia włoska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia włoska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 233
2 Uniwersytet Łódzki 149
3 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 145
4 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 124
5 Politechnika Śląska 106
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 100
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 98
8 Uniwersytet Szczeciński 96
9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 93
10 Uniwersytet Śląski w Katowicach 88
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 83
12 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 77
13 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 59
14 Uniwersytet Wrocławski 47

Polityka Prywatności