studialicencjackie.info

Filologia klasyczna

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia klasyczna

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 154
2 Uniwersytet Wrocławski 120
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 65
4 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 60
5 Uniwersytet Łódzki 54
6 Uniwersytet Gdański 47
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 40
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 25
9 Uniwersytet Wrocławski 22
10 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 18
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15
12 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 14

Polityka Prywatności