studialicencjackie.info

Nauki o rodzinie

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Nauki o rodzinie

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 162
2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 108
3 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 51
4 Uniwersytet Szczeciński 48
5 Uniwersytet Rzeszowski 40
6 Uniwersytet Opolski 28
7 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 18
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 17
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 16
10 Uniwersytet Warszawski 3

Polityka Prywatności