studialicencjackie.info

Socjologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Socjologia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 583
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 329
3 Uniwersytet Gdański 298
4 Uniwersytet Wrocławski 294
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 292
6 Collegium Civitas w Warszawie 279
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 258
8 Uniwersytet Łódzki 251
9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 251
10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 228
11 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 187
12 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 178
13 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 177
14 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 142
15 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie 131
16 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 129
17 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 119
18 Uniwersytet w Białymstoku 115
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 112
20 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 111
21 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 105
22 Uniwersytet Rzeszowski 91
23 Uniwersytet Szczeciński 85
24 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 80
25 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 75
26 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 73
27 Uniwersytet Opolski 71
28 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 70
29 Akademia Pomorska w Słupsku 63
30 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 56
31 Politechnika Śląska 56
32 Uniwersytet Zielonogórski 49
33 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 45
34 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 44
35 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 42
36 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 38
37 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 38
38 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 28
39 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 24
40 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 16
41 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim 15
42 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 12
43 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 9
44 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 9
45 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 5

Polityka Prywatności