studialicencjackie.info

Biologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Biologia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 576
2 Uniwersytet Wrocławski 380
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 367
4 Uniwersytet Gdański 307
5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 306
6 Uniwersytet Łódzki 253
7 Uniwersytet w Białymstoku 196
8 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 192
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 175
10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 158
11 Uniwersytet Śląski w Katowicach 152
12 Uniwersytet Warszawski 137
13 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 126
14 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 115
15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 78
16 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 76
17 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 74
18 Uniwersytet Rzeszowski 72
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 67
20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 64
21 Uniwersytet Zielonogórski 58
22 Uniwersytet Opolski 55
23 Akademia Pomorska w Słupsku 48
24 Uniwersytet Szczeciński 40
25 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 36
26 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 35
27 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 27

Polityka Prywatności