studialicencjackie.info

Kulturoznawstwo

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Kulturoznawstwo

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 927
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 737
3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 342
4 Uniwersytet Łódzki 330
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 274
6 Uniwersytet Gdański 215
7 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 191
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 187
9 Uniwersytet Wrocławski 168
10 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 156
11 Uniwersytet w Białymstoku 140
12 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 126
13 Akademia Ignatianum w Krakowie 107
14 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 106
15 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 94
16 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 80
17 Uniwersytet Rzeszowski 76
18 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 64
19 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 62
20 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni 62
21 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 55
22 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 48
23 Uniwersytet Szczeciński 48
24 Uniwersytet Opolski 45
25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 35
26 Uniwersytet Zielonogórski 26
27 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa 25
28 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 21
29 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 20
30 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 18
31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 9

Polityka Prywatności