studialicencjackie.info

Filologia hiszpańska / Iberystyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia hiszpańska / Iberystyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 337
2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 236
3 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 208
4 Uniwersytet Śląski w Katowicach 208
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 205
6 Uniwersytet Łódzki 185
7 Uniwersytet Wrocławski 162
8 Uniwersytet Gdański 162
9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 156
10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 129
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 129
12 Uniwersytet Szczeciński 109
13 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu 102
14 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 91
15 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 82
16 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 46
17 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni 36
18 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 28
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 22
20 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie 19

Polityka Prywatności