studialicencjackie.info

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Sztuki plastyczne)

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Sztuki plastyczne)

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 91
2 Uniwersytet Opolski 72
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 55
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 53
5 Politechnika Poznańska 46
6 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 32
7 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 24

Polityka Prywatności