studialicencjackie.info

Filologia polska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia polska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 933
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 597
3 Uniwersytet Wrocławski 554
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 477
5 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 337
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 322
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 311
8 Uniwersytet Gdański 297
9 Uniwersytet Łódzki 263
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 175
11 Uniwersytet Rzeszowski 155
12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 148
13 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 124
14 Uniwersytet w Białymstoku 115
15 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 92
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 77
17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 77
18 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 75
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 63
20 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 60
21 Uniwersytet Szczeciński 60
22 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 58
23 Uniwersytet Zielonogórski 46
24 Uniwersytet Opolski 46
25 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 40
26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 32
27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 29
28 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 29
29 Akademia Pomorska w Słupsku 26
30 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 25
31 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 24
32 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 17
33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 8
34 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 7

Polityka Prywatności